винопроизводство


Vines and ice

Ще отглеждаме ли лозя в Аляска

Измененията в климата променят драстично условията за винопроизводство, стана ясно на конференция по време на Vinexpo в Бордо Климатичните промени са голямо предизвикателство за винопроизводителите и колкото повече нарастват температурите, толкова по-високи стават разходите за адаптиране на сектора към новите условия. Докато някои винени компании са поставили проблемите на околната среда и редуцирането на въглеродните […]