книги


Снимка: winefolly.com

Лозовите масиви на Виена

Актуално от медиите Лозови насаждения пречистват въздуха на австрийската столица Виена е единствената европейска столица с около 700 хектара лозя. Лозовите масиви край града освен основната си производствена функция изпълняват и екологични функции. Благодарение на разнообразието на ландшафта, защитата на многообразието на растения и животни, здравословния климат и чистия въздух в града се създава истински «жив ареал». […]